MHF UNGDOM ~ SKÅNE
MHF ungdom - Skåne


 Startsida
  Aktiviteter
 Ängelholm
 Klippans MHF / MHF Ungdom
 cykelmästaren
 Hässleholm-mhf ungdom
Gästbok

   MHF-ungdom.se »
   www.klippan-rc.se »
   skane.mhf.se »

MHF   Besökare just nu: 5
   Besökare: 155535
   Unika besök: 128070

 


 

 

 

 

 

 

MHF Ungdoms kongress 2013.

 

Kongressen hölls på Hotell Ljunga Park i Sävsjö den 12-13 oktober. Den började kl 10, så det blev tidig avfärd för oss skåningar. Vi var 9 st ombud. Byggnaden där kongressen hölls, var från början sanatorium. Det sägs att när patienterna klarade att gå upp för backen, blev de friskförklarade nog om det.                                                                                                                                        Välkomstanförande hölls av ordföranden Ulrik Larsson, som presenterade verksamheten och projekten, samt förklarade kongressen för öppnad. Därefter följde ombudsupprop och fastställande av röstlängd. Vi var 31 ombud. Presidiet ledde förhandlingarna på ett lättsamt sätt, med lite humoristiska inslag, som gjorde att det flöt på bra. Verksamhetsberättelse och resultat-och balansräkning fastställdes och kongressen beslöt att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet. Ekonomin har varit nere i en svacka, men har vänt och står nu på plus. Förslag att klubbarna får 80 kr för varje aviserad medlem. Ett stort antal stadgeproppositioner genomgicks och diskuterades och förslag till ny skrivning klubbades igenom. Kommande kongresser skall hållas i oktober eller november, plats uppdrogs åt styrelsen att bestämma.

 

 

Kongressutformning: Billigare, skojigare, lägerkänsla, fler deltagare, yngre ombud, umgänge, lära känna varandra, kortare förhandlingstid samt aktiviteter i samband med kongressen. Sverige skall delas in i 5 delar, med en kontaktperson ifrån styrelsen till varje del. Motorföraren skall nu erhållas av alla medlemmar. Skånedistriktet hade lämnat in 3 motioner, skrivna av Andreas Gustavsson . En bifölls om att göra en intressekoll om att ha sommarläger igen

 

 

Ulrik Larsson omvaldes till ordförande, ny i styrelsen blev Jasmine Wiström, vår Philip Knutsson valdes, som ersättare i valberedningen. Efter gjorda val avtackades avgående styrelseledamoten Bernardo Näslund för det arbete han lagt ner i styrelsen. Efter en kort rast så var det dags att avnjuta kongressmiddagen, som smakade bra. Ulrik tackade deltagarna för en väl genomförd kongress och att vi skulle träffas kl 9 på söndagen, för att leka Fångarna på fortet, på en anläggning, som låg precis vid sidan om hotellet. Det blev en trevlig upplevelse, med lekar på fortet på söndagen, det enda som saknades var djuren. Det var en fin avslutning på kongressen och efter en god lunch åkte alla nöjda hem.

 

text Lx foto Ake

                          Det glada presidietsom höll ordning på deltagarna med bravur

 

Mötes deltagarna lyssnade

 

 

                Kaffe pausmed diskutioner                                      Stockholms gänget

 

                         Kaffe med småländskt ost kaka med sylt och grädde

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Höst och samverkanskonferens i Olofström

 

 

MHF Ungdomsdistrikt i Skåne hade åter inbjudit distrikten i Blekinge och Kronoberg till en gemensam konferens den 4 och 5 september om samarbetsfrågor och gemensamma frågor inför den stundande Kongressen i Sävsjö och hade även i år förlagt den till Fritzatorpet, skönt beläget vid sjön Halen, utanför Olofström som är en central plats för distrikten.

Men det fungerade inte heller i år då det endast var 1person från Blekinge som kom Kronoberg lyste med sin frånvaro vilket är synd då distrikten borde söka ett bättre sammanarbete över gränserna det var 8 st. från Skåne som var där och hade en trevlig helg och mycket att diskutera inför Kongressen. Men då det var så dåligt intresse från Kronoberg och bara en person från Blekinge beslutades det att nästa års klubb konferens skall läggas på Röstånga gästis någon gång i september 2014.

 

Text och bild                                    

Ake    

           
          
Tänkande Ordförende                                          Lysnande församling

Bakre raden från vänster
Roger Nilsson  Andreas Gustafsson  
Sven-Olof Petersson  Albin Fridh
Främre raden från vänster
Emma Azemovic Kamilla Nilsson med Gabriel Nilsson Olof Svensson Philip Knutsson

                       
                

 

 

 

 

 

Årsmöte 2013 i Ängelholm

 

Ordförandebyte i MHF Ungdomsdistriktet

Då Skånes distrikt av MHF Ungdom på fredagskvällen den 22 mars samlades till årsmöte i Riddare Templet Molays sällskapslokaler i Ängelholm var det 25 ombud som slutit upp tillsammans med representanter från förbundet. MHF Region Skåne och Skånes Nykterhetsförbnd.

Årsmötesförhandlingarna leddes av förbundets representant Sven-Olof Pettersson från Ronneby och alla beslut togs i största enighet. Förutom att Verksamhetsberättelse och Bokslut blev godkända och styrelsen beviljades ansvarsfrihet fanns det också tre motioner till den kommande kongressen som alla tillstyrktes.

 

 

Vid valen skedde den förändringen att Roger Nilsson, som fallit för åldersstrecket då man enligt stadgarna bara får vara högst 30 år gammal som ordförande, ersattes av Andreas Gustavsson. I styrelsen för övrigt valdes Roger Nilsson, Emma Svensson, Camilla Nilsson, Johan Nordh, Per-Inge Jansson, Albin Fridh och Gabriel Nilsson. Vid de övriga valen blev det i stort sett omval på samtliga poster och som kongressombud valdes Andreas Gustavsson med Roger Nilsson som ersättare.

 

Sven-Olof Pettersson hälsar från förbundet och redogör för planerna för kommande års verksamhet där vår verksamhet med all säkerhet kommer att påverkas av kommande regionsammanläggningar. Han tackar också för att han fått förmånen att leda kvällens årsmöte och överlämnar därefter klubban till den nyvalde ordföranden.

Lars G. Niwongh framför en hälsning från Skånes Nykterhetsförbund och lyckönskar den nyvalde ordföranden och hoppas på fortsatt god verksamhet. Hans Hansson framför en hälsning från MHF Region Skåne och hoppas på fortsatt gott samarbete över åldersgränserna.

Årsmötet 2014 kommer att avhållas i Kristianstad

jeO

Lite mat innan mötet

 Presidiet för Årsmötet

Ordförende för Ängelholms avd Albin Frid i samspråk
med Börje Olsson & Arne Thomasson
inför prisutdelningen

 

TEMPEL RIDDARE ORDEN BELÖNAR UNGDOM

I samband med att MHF Ungdom höll sitt årsmöte Riddare Templet Molays sällskapslokaler passade man också på att från Templets sida visa vilket vikt man lägger vid ett bra ungdomsarbete i nykterhetens anda.

Till ordförande i Ängelholms MHF Ungdom Albin Fridh överlämnade Templets Undermästare Arne Thomasson det synliga beviset, i form av ett diplom, att Templets bröder skänkt klubben kr.10.000:- att användas i verksamheten.    Han betonade också att det som kvalificerat till belöningen var klubbens trogna och ideella arbete i Tempel Riddare Ordens anda. Albin Fridh framför klubbens tack för gåvan och hoppas att den skall styrka klubbens fortsatta verksamhet.

jeO

 

 

 

Höst- och samverkanskonferens i Olofström.

MHF Ungdomsdistriktet i Skåne hade inbjudit distrikten i Blekinge och Kronoberg till en gemensam konferens den 21 och 22 september om samarbetsfrågor och gemensamma frågor inför den stundande kongressen i Jönköping och hade då förlagt den till Fritzatorpet, skönt beläget vid sjön Halen, utanför Olofström som är en central plats för distrikten.

Konferensen inleddes med en utsökt middag med lufttorkad skinka som förrätt, lammfilé och potatiskaka som huvudrätt och Creme Bryllé med Äppelchutney som dessert allt serverat vid vackert dukat bord med tända kandelabrar. Styrkta av denna måltid påbörjades konferensen med att man gick igenom materialet inför den kommande kongressen och livliga diskussioner utspann sig och viktiga överenskommelser gjordes allt medan timmarna försvann och det blev en ny dag. Knappt utvilade väntade lördagsmorgonens frukost på deltagarna och efter denna var det åter dags att återuppta arbetet där förmiddagen handlade om samarbete mellan klubbarna och mellan distrikten. Medlemsfrågorna hade också en stor del i resonemanget liksom distriktens aktiviteter som t.ex Trafiksäkerhetskampanjen Cykelmästaren och Miniracingen men också mindre frågor som alltid uppkommer ute i klubbarna. Tiden försvinner i ilfart då ärendena är intressanta så innan man vet ordet av är det dags för lunch och avslutning  av konferensen. Men för Skånedistriktets styrelse var inte dagen slut för efter lunchen började ett par timmars styrelsemöte där de viktiga besluten skulle fattas och här togs också upp frågan om man skall förlänga konferensen till ett veckoslut under kommande år vilket troligtvis är behövligt.

jeO

 

I väntan på middagen

 

 

Två förbundsstyrelseledamöter, Sven-Olof Pettersson och Emma Azemovic

Utsikt över sjön Halen

Röstångadagarna – En samling kring framtiden.

På Röstånga Gästgivaregård, med anor från 1647, samlades under det sista veckoslutet i september MHF Ungdoms Skånedistrikt representanter från distriktsstyrelsen och klubbarna för att diskutera framtiden och den kommande kongressens alla ställningstagande. Denna konferens har nu blivit en tradition i ny tappning, då det från att ha varit enkel förläggning tidigare, numera har fått hotellstandard.   Fördelen med Röstånga Gästgivaregård är att, då man intagit fredagskvällens middag, i stort sett helt disponerar utrymmena och kan samlas under avspända former i lobbyns sittgrupper för diskussion och tankeutbyte tills sängen lockar fram på småtimmarna.  Konferenslokalerna är väl avpassade i storlek och med de moderna hjälpmedel som behövs för att genomföra konferensen och om man därtill lägger serviceandan hos personalen, den goda maten och de liggvänliga sängarna kan det inte bli annat än lyckat.

Själva konferensen handlade i mångt och mycket om att ta ställning till de stadgeförslag som fanns med i kongresshandlingarna och som i mångt och mycket påverkade klubbarnas arbete. Klubbarnas årsmöten utser numera kongressombuden, i stället för att de som tidigare valdes på distriktsårsmötet, vilket också påverkar klubbarnas ekonomi. Detta var en fråga som diskuterades mycket men det fanns också många andra frågor på dagordningen som penetrerades och som alla vet går tiden fort då det är intressant, men sådana här dagar kan ingen dagordning i världen styra debattglädjen som fortsätter även under frukostar och luncher. Skåne skall vara lyckligt över att ha ett fungerande MHF Ungdomsdistrikt, det tredje största i landet, och ett speciellt tack vill jag, som gammal medlem i MHF och MHF Ungdom, rikta till Per-Inge Jansson för hans engagerade arbete.

jeO

 

MHF Ungdoms kongress 2011.

I ett strålande vackert väder med naturen begynnande i prunkande höstfärger gav sin den 7 oktober tio ombud för Skånes distrikt av MHF Ungdom i väg till kongress i Jönköping. Kongressen var förlagd till Vätternbygdens Folkhögskola, som ligger högt över staden, med en bedårande utsikt.

Efter att vi fått våra rum och ätit en god lunch började kongressen.

Välkomstanförande hölls av ordföranden Ulrik Larsson som presenterade verksamheten och projekten samt förklarade kongressen för öppnad. Hälsningar framfördes av NBV:s verksamhetschef och från MHF av Christer Folkesson. Efter ombudsupprop fastställdes röstlängden till 31 ombud varav Skåne hade de tio ombuden. Enligt uppgift finns det 40 klubbar i landet.  Sedan följde sedvanliga kongressförhandlingar och livliga diskussioner om vissa punkter, bland annat om den ekonomiska situationen med underskott i kassan. Verksamhetsberättelse och Resultat- och balansräkning fastställdes och kongressen beslöt att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet. Beslöts också att fastställa medlemsavgiften till 100 kr. såvida man inte är över 25 år för då kostar det 200 kr.

Efter att ha genomfört ett grupparbete om förslag på nya aktiviteter var den första dagen slut och en god kongressmiddag avnjöts i matsalen och efter några timmars prat i goda vänners lag var det skönt att koppla av på rummet.

Under kongressen har det också behandlats stadgefrågor, bland annat beslöts det att kongress skall hållas varje år och att varje aktiv klubb alltid har rätt att sända minst två ombud till kongressen.

Så har det naturligtvis förrättats val där ordföranden Ulrik Larsson omvaldes och bl.a. Sven-Olof Pettersson från Blekinge blev ny ledamot. I valberedningen inför de kommande två kongresserna är vår Roger Nilsson sammankallande.

Kongressen avslutades högtidligt och naturligtvis fanns det med produkter från Gränna och blommor då presidiet avtackades. Efter en god lunch ställdes kosan mot Skåne.

lx.


 


Foto Ake

Bakre raden från vänster Albin Frid Aksel Kops Eriksen Bjarne Lexander Emma Svensson Johan Nord Roger Nilsson

Främre raden Olof Svensson Ann-Charlotte Svensson Rosita Lexander Camilla Nilsson