MHF UNGDOM ~ SKÅNE
MHF ungdom - Skåne


 Startsida
 Klippans MHF / MHF Ungdom
 Internationalt körkort
 Ängelholm
  Mhf Ung modelljärnväg
  Scalextric
 Hässleholm-mhf ungdom
Gästbok

   MHF-ungdom.se »
   www.klippan-rc.se »
   skane.mhf.se »

MHF   Besökare just nu: 2
   Besökare: 223194
   Unika besök: 187322

 


 

 

 

 

 

Välkommen Till Ängelholms  MHF Ungdoms Modelljärnväg

 

 Modelljärnvägsprogram hösten 2021

Måndag

    Tävlingsordning

18.00  Lokalen öppnas, fri träning

18.30  Lottning

18.35  Tävlingen börjar

19.45  (ca) Tävlingen avslutas, fika

20.00  (ca) Lokalen stängs

Klubblokal:

 

Åsbogatan 29 (gaveln mot Eklundagatan)

 Modelljärnvägsprogram hösten 2021

Måndagar

 

 

Trafikkvällar

18.00  Lokalen öppnas, fika

18.30  Trafikstart

20.30 (ca) Trafikslut

21.00  Lokalen stängs

 

 

Hemsida:

 

http://www.skane-mhfungdom.se

 

Facebook:

https://www.facebook.com/groups/366416376793948/

 

 

                 

                        Bamberg  1964

                           Lok och motorvagnar

Bamberg  1964

                             Lok och motorvagnar

Fortfarande var det övervägande ånglok i tågen på de icke-elektrifierade banorna kring Bamberg. Antalet loktyper hade dock minskat rejält, och på stadens egen lokstation fanns bara BR 50 och BR 86 kvar i tjänst. Visserligen vände en del maskiner som 01,03,23 och 44 från andra stationeringsorter, men dieselloken var på stark frammarsch.

De gamla V 36:orna hade nu fått sällskap av en nästan jämnårig V188 som drog godståg på Schweinfurtlinjen, samt en handfull av den något modernare V 80. De senare loken hade tagit över det mesta av person-trafiken mot Schweinfurt-Würzburg tillsammans med Bw Gemündens rälsbussar modell VT 98. Snälltågen och godstågen här drogs dock i regel av ånglok, precis som de allra flesta tåg till och från Ettingen. Där hade   V 80-konkurrensen endast lagt beslag på ett tågpar.

Däremot dominerade rälsbussar och diesellok banan mot Schesslitz, där dock ett par turer ännu hade BR 50 som dragkraft.

På huvudlinjen Nürnberg-Probstzella hade de nya loken typ E 41 satts in i många resandetåg, och förekom även i manövervagnståg som oftast vände i Bamberg. Enstaka ET 85-motorvagnar rullade trots detta, och beståndet av E 18, E 19 och E 44 hade knappast minskat. Godstrafiken låg som vanligt nästan helt i        E 94:ornas händer. Det enda koppelstångslok som inte försvunnit var det kraftfulla BR E 52 som förekom i ett och annat godståg.

 

                             Persontrafik

Då vagnar med vagnskorg av trä inte fick användas längre, så hade persontågens utseende kraftigt förändrats. Borta var såväl de bayerska lokalbane-vagnarna som de preussiska kupévagnarna. De sistnämnda hade i stort antal byggts om till treaxliga, parkopplade s.k. 3yg. Äldre fyraxliga vagnar hade byggts om till 4yg, och båda dessa vagnstyper var rikligt förekommande överallt, även här i Bamberg.

Samtidigt hade moderna 26,4-metersvagnar med litteran -ym, -üm och –n gjort sitt intåg, liksom mängder av rälsbussar typ VT 95 och VT 98. Än användes iltågsvagnar och snälltågsvagnar från mellan-krigstiden flitigt, medan de tvåaxliga personvagnarna från samma tid sjöng på sista versen. Då dessa var utrustade med kamin och var oberoende av genomgående tågvärme, så hankade de sig kvar i blandade tåg in på 70-talet, märkligt nog just här i norra Bayern. År 1964 fanns flera stycken kvar i Bamberg, inte minst på Ettingen-linjen.

Några större förändringar kunde annars bara noteras för trafiken på Schesslitz. Antalet turer hade ökat rejält med införandet av rälsbussar typ VT 98. Detta hindrade likväl inte att det dagliga godståget med person-befordran fortfarande existerade.

Även postvagnen Bamberg-Ettingen hörde till dagordningen vid denna tid, när posten till största delen befordrades på järnväg.

                             Godstrafik

 

Några revolutionerande nyheter kunde inte noteras inom godstrafikens område. Ilgodståget Bebra-Nürnberg hade uppgraderats till Snällgodståg, och hade inte längre vagnutbyte med Bamberg. I gengäld sattes ett nytt eftermiddagstågpar in för ilgods till och från Nürnberg, där även en ilstyckegodsvagn ingick. Ett persontåg till Ettingen och två i motsatt riktning upprätthöll anslutning för ilgodsvagnar med denna förbindelse.

Styckegodsomlastningen i Bamberg var nu ett minne blott. Istället ankom en hel styckegodsgrupp med morgontåget från Nürnberg med kursvagnar till Bamberg, Ettingen, Maienfeld och Schesslitz. Returen gick med kvällsgodståget. Utöver detta rullade en kursvagn Bamberg-Hassfurt-Schweinfurt. Den sista kvarvarande rutten i området för s.k. Feuergut var nu Nürnberg-Bamberg.

Koltåget från Ettingen angjorde numera Bamberg Ost redan på kvällen, vilket möjliggjorde returresan redan tidig morgon. Kraftverkets energibehov hade ökat efter hand, vilket gynnade gruvan ”Fränkische Kohle” nu när många av småkunderna svek. Fler och fler övergick ju tilloljeeldning under sextiotalet.

Frukt- och grönsaksgrossisten Müller i Bergau bedrev en allt mer omfattande trafik med kylvagnar, varför denna driftsplats nu betjänades med en vagnuttagning från Ettingen för att kunna ansluta till ilgodsflödet.

Slutligen måste nämnas att tegelbruket i Marktdorf lagts ner, och att tidpunkten för betjäningen av denna station senarelagts till eftermiddagen. Annars var den lokala godstrafiken fortfarande omfattande på de flesta håll, även om lastbilstrafiken ökade markant i hela Västtyskland vid denna tidpunkt.

 

Klubblokal:

Åsbogatan 29 (gaveln mot Eklundagatan)