MHF UNGDOM ~ SKÅNE
MHF ungdom - Skåne


 Startsida
 Klippans MHF / MHF Ungdom
  Info Klippans mhf
 Internationalt körkort
 Ängelholm
 Hässleholm-mhf ungdom
Gästbok

   MHF-ungdom.se »
   www.klippan-rc.se »
   skane.mhf.se »

MHF   Besökare just nu: 2
   Besökare: 223198
   Unika besök: 187326

 


 

 

TRAFIKNYKTERHETENS DAG PÅ TEGELBRUKSSKOLAN I KLIPPAN
2019

 

Klippans MHF-avdelning hade tagit initiativet till att ordna Trafiknykterhetens dag på Tegelbruksskolan i Klippan tillsammans med Klippans kommun, Kommun Polisen Alexandra Norén var med och höll koll så att vi skötte os  

och skolans fordonsutbildning. För kommunen deltog Folkhälsoutvecklare Sara Persson
och från MHF medverkade Bjarne, Aksel. Roger, Magnus, Erling, Emma och Werner. Dragplåstret var Voltebilen, en bil monterad på ett chassi så att den kan snurra runt sin egen axel, drog mycket uppmärksamhet till sig och det var många som lät sig snurras, både flickor och pojkar. Utställningen med ”Uppvaknandet”, där man får ta del av hur mycket alkohol olika spritsorter innehåller, väckte också stor uppmärksamhet och, även om det är ett relativt ungt klientel som går på skolan, så fick säkerligen många en tankeställare.

Några elever fick chansen att prova på att framför sina bildskärmar framföra sina fordon på ett trafiksäkert sätt och genom att de nu hade ”fylleglasögon” med olika styrka på sig så blev färden vingligare.

Tegelbruksskolans fordonslinje är en mycket viktig del i utbildningen för förare av såväl lätta som tunga fordon och även bussar. Detta ville MHF understryka genom att till rektorn på skolan Ann-Sofie Widén och de båda utbildningsledarna Ronny Olesén och Johan Jönsson utdela sitt förtjänstdiplom.

Det var avdelningens ordförande Aksel Kops Eriksen som stod för utdelningen och han betonade i sitt korta tal vikten av det arbete som de här tre gör för att främja trafiksäkerhet och trafiknykterhet.

 

jeO                 

http://www.skane-mhfungdom.se/upload/DSC05904.1.jpg
här är polisen Alexandra Norén som håller koll på os

 

http://www.skane-mhfungdom.se/upload/DSC05912.1.jpg  http://www.skane-mhfungdom.se/upload/DSC05913.1.jpg
Här är det Emma Roger Verner Samt Erling           här kommer cheferna Ronny Olésen och  Johan Jönsson och
 värvar som nya ungdommars medlemmar                                kollar så att allt fungera  

 

http://www.skane-mhfungdom.se/upload/DSC05915.1.jpg

                   

 

 

 


 

 


 

Här är det den samlade truppen som Bestämmer Rektor Ann- Sofi Wedin                                                         Biträdande rektor Ronny Olésen och Johan Jönsson

 

 

http://www.skane-mhfungdom.se/upload/DSC05936.1.jpg
Att köra med fylleglasögon på var inte så lätt

 


http://www.skane-mhfungdom.se/upload/DSC05925.1.jpg
här är det Folkhälsoutvecklare Sara Persson
I samtal med Johan Jönsson

http://www.skane-mhfungdom.se/upload/DSC05958.1.jpg
           information till  eleverna                                           

http://www.skane-mhfungdom.se/upload/DSC05953.1.jpg
Här har Tegelbruksskolan fått ett diplom för goda insatser för en nykter och säker trafik.
MHF uppskattar alla som arbetar för att ingen ska dö av rattfylleri
samlat på bild Rektor Ann-Sofie Wedin och till vänster Johan Jönsson Till höger Ronny Olésen
 

 

 

Årsmöte 2019

1st 25  2st 50 och 4st 60 årsjubilarer inbjudna till

Klippans årsmöte. 

Klippanårsmöte med VD Göran Sydhage besök.

När Klippanavdelningen avhöll sitt årsmöte den 7 februari 2019 hade vi förmånen av att ha Förbundets VD Göran Sydhage som gäst.

Årsmötet inleddes traditionsenligt med att ordföranden Aksel Kops Eriksen hälsade de 25-tal närvarande välkomna och beskrev den rika verksamhet som bedrivits under året. Speciellt vände han sig till de tre närvarande som var berättigade till utmärkelser för 60-årigt medlemskap.

Göran Sydhage valdes till årsmötesordförande men tog dessförinnan till orda och berättade om förbundsaktiviteter som är på gång. Det är ett brett utbud av aktiviteter som erbjuds, både trafiksäkerhets och verksamhetsinriktade, och han uttryckte sin glädje över att förbundets medlemstal nu är på väg uppåt.

Årsmötesförhandlingarna genomfördes i god anda och verksamhetsberättelse, kassaberättelse och revisionsberättelse godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

Till ordförande kommande år omvaldes Aksel Kops Eriksen och till styrelse-ledamöter på 2 år valdes Börje Olsson och Philip Knutsson. Även revisorerna Stig Rosenkvist och Nils-Olle Borg omvaldes.

Årsmötet avslutades med utdelning av förtjänsttecken och blommor för 60-årigt medlemskap till Sven Ingvar Sollenbring, Nils Birger Sonesson och Börje Olsson. Ytterligare 4 medlemmar var berättigade till hederstecken men kunde av olika skäl inte deltaga. Göran Sydhage tackade medlemmarna för deras mångåriga medlemskap och önskade god fortsättning.

Årsmötet avslutades traditionsenligt med bullar och tårta.

jeO

    

  

    

 

 

Klippans lilla julbord! 2016

När Klippans MHF och IOGT-föreningen Hoppets Lycka i Klippan veckan före jul serverade det som man kallar för Klippans lilla julbord är det verkligen inte lite som bjuds besökarna som i år var 25 till antalet. Traditionsenligt är det Ethel och Mona som står för kålen, både brunkål och grönkålen, som naturligtvis serveras med god skinka och smör och vörtbröd. Men dess förinnan har man fått njuta av Mariannes supergoda Janssons frestelse, som har en strykande åtgång, och till denna vackert dekorerade ägg. Det var god stämning kring de vackert dukade borden och till detta bidrog Yngve Bengtsson, iklädd tomteluva, med musik och sång.  Kaffe, pepparkakor utdelning av julklappar som medhafts av de närvarande avslutade en trevlig kväll med många förhoppningar om att få återkomma till nästa år.

jeO

 

  

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmöte 2016

2st 50 och 6st 60 årsjubilarer inbjudna till Klippans årsmöte. 

 

 

 

 

 

Vera i god form på Klippans årsmöte

När Klippans MHF och MHF Ungdom på torsdagskvällen höll årsmöte hade Vera Thelander, som var regionstyrelsens representant, förmånen att belöna gamla trogna medlemmar för långvarigt medlemskap. Det var Bengt Eriksson och Inge-Thore Rörstrand från Klippan och John Lennart Nilsson och Knut Rosenkvist från Höganäs, den förstnämnde för 50-årigt medlemskap och de övriga för 60-årigt, som ur Veras hand fick mottaga utmärkelserna följt av tacksamma ord för deras gjorda insatser under alla åren.

För övrigt genomfördes årsmötena i god ordning under Veras säkra ledning där beslut fattades i stor enighet. Avdelningens trogne sekreterare Arne Thomasson lämnade sitt uppdrag och ersattes av Philip Knutsson. Även på MHF Ungdomssidan skedde förändringar genom att Philip Knutsson valdes som ordförande, Andreas Gustafsson som sekreterare medan Bjarne Lexander kvarstår som kassör.

Efter årsmötet serverades traditionsenigt av Mona hembakade bullar och Ethels suveränt goda marängtårta.

jeO

Här blir Arne Thomasson avtackat efter 45 år som sekreterare i Klippans MHF avdelning

 

Sjutton 60- och 50-årsjubilarer inbjudna till Klippans årsmöte. 

 

 

Klippans MHF har tagit på sig ansvaret att även dela ut förtjänstnålar för 60 och 50-årigt medlemskap till behöriga medlemmar i forna Ängelholms- och Helsingborgsavdelningarna samtidigt som de gör det till egna berättigade. Till årsmötet, som avhölls på Storängsgården i Klippan den 26 februari, hade inbjudits 17 berättigade varav 5 från den egna avdelningen. På grund av hög ålder, sjukdom och andra krämpor hade 9 lämnat återbud före årsmötet medan ytterligare 2 uteblev utan att ange orsak. Bland dagens 50-åringar fanns bl.a. Stig Rosenkvist, tidigare kassör och tävlingsintresserad men numera revisor i avdelningen, ett uppdrag han övertog efter pappa Kjell då han bestämde si för att sluta. Från gamla Bjärebygdens MHF-avdelning, som numera tillhör Klippan, var den före detta ordföranden Gunnar Nilsson berättigad till 60-årsnålen men kunde inte närvara varför bröderna Boris och Frank Larsson, båda ”50-åringar”kommer att överlämna den till honom i hemmet. Förutom ovan nämnda var det ytterligare 2 som ur Göran Roxhavs hand fick sina utmärkelser och ett tack för deras mångåriga stöd till rörelsen genom sitt medlemskap.

Årsmötesförhandlingarna genomfördes i enighetens tecken under Göran Roxhavs ledning och ordföranden Aksel Kops Eriksen omvaldes liksom övriga ledamöter som stod i tur att avgå. En kort redogörelse lämnades om hur läget är för Storängsgårdens framtid och man beslöt att avvakta tills det kommer ett uppsägningsbeslut från kommunen. Glädjande nog har att det samarbete som skapats med Tegelbruksskolans transportlinje också aktiverat medlemmar där och som med all säkerhet kommer att bli en god injektion i arbetet. För övrigt förflöt kvällen under gemytliga samtal vid kaffeborden, som vanligt dukade med hembakade bullar och tårtor.

jeO

 

MÅNGA ÅRSNÅLAR PÅ KLIPPANS ÅRSMÖTE

Då Klippans MHF-avdelning på torsdagskvällen den 20 februari avhöll sitt årsmöte mötte fyra av de sex medlemmarna som var berättigade till årsnålar upp. Det var avdelningens v.ordf. Bjarne Lexander som var berättigad till 60-årsnålen, Hans-Göran Johansson, Båstad, Stanley Karlsson, Perstorp och Sven-Erik Svensson, Ängelholm, alla 50-åringar, som dekorerades och honorerades av regionens kassör Göran Roos som också tackade dessa för deras trogna medlemskap.

För övrigt förflöt årsmötet under gemytliga former och i enighetens tecken med Göran Roos  vid klubban. Aksel Kops Eriksen blev liksom de avgående styrelseledamöterna Bjarne Lexander och Börje Olsson omvalda. Kvällen avslutades med kaffe, bullar och Ethels goda tårta, men framför allt med resonemang runt kaffeborden om minnen från gångna tider och om vad framtiden skall bära i sitt sköte.

jeO

 

Personerna på bilden är från vänster:

Göran Roos Bjarne Lexander Hans-Göran Johansson, Båstad, Stanley Karlsson, Perstorp och Sven-Erik Svensson, Ängelholm, och Aksel Kops Eriksen.

 

Lyckad årsavslutning på Storängsgården.

Den satsning som Klippans MHF och MHF Ungdom gjort tillsammans med IOGT-NTO-föreningarna i Klippan och Örkelljunga med gemensamma sammankomster har ännu en gång visat sig slå väl ut. Dagen före Lucia samlades 34 glada medlemmar och inbjudna till den traditionella Skink- och Kålfesten, som har sina anor från mitten av 70-talet, i år förstärkt med IOGT-NTO:s bidrag med utsökt Janssons Frestelse, ägg, köttbullar och prinskorv.

Traditionsenligt inleddes kvällen med att musikanten Yngve Bengtsson spelade och sjöng några av våra vackra julsånger och ordföranden i Klippans MHF Aksel Kops Eriksen hälsade alla välkomna och vände sig speciellt till gästerna och de medlemmar som för första gången gästade sammankomsten. Efter att ha ätit av bordets alla läckerheter, med lämpliga pauser av sång och musik, var det så dags för Ris á la Malta med saftsås som avslutning på maten.

IOGT-NTO tillförde arrangemanget en nyhet, nämligen att byta Julklappar. De som ville kunde medföra en klapp och ta en nummerlapp till den kommande dragningen där ett 25-tal deltog under stor munterhet. Kvällen avslutades med kaffe och Gorån, speciellt bakade för kvällen av Signe Assarsson, och som avslutning sjöng Yngve Bentsson a cappella ”O Helga Natt”. Mätta, glada och belåtna deltagare skildes åt under gemytliga former och med siktet inställt på glada aktiviteter under det kommande året.

jeO/AT

 

 

Spelemannen Yngve Bengtsson

  

 

Samarbete mellan MHF och IOGT-NTO inlett i Åsbo härad

Ett förhoppvis givande samarbete mellan Klippans MHF och IOGT-NTO föreningarna i Klippan och Örkelljunga har inletts genom att man samlades den 4 juni i Skäralid som utgör inkörsport till Nationalparken.

Kvällens värd Aksel kunde med glädje i rösten hälsa ett 25-tal medlemmar välkomna till en kväll med naturupplevelser och naturligtvis samling kring den stora grillen.

Kvällen började med att deltagarna gick runda kring Skärdammen och passade på att diskutera de där uppsatta frågorna om den kringliggande naturen.

Vid återkomsten hade grillen fått enhärlig glöd och snart därefter spreds det en doft av grillad korv m.m. under en glad och fin stämning.

Kommande gemensamma aktiviteter diskuterades och planerades och många såg fram emot det för årets gemensamma Skinka och kålfesten på storängsgården i mitten av december.

Tiden rann iväg och skymningen kom smygande då de sista gästerna, inklusive fem snyltande svanar. mätta och belåtna lämnade nationalparken bakom sig en upplevelse rikare

JeO                                                                               

  
Samling med kaffekorgen 


i väntan på grillningen


hungriga besökare

             vandring i naturen
                                                              

<span style="font-size:18.0pt;line-height:115%;color:white;mso-style-textoutline-type: gradient;mso-style-textoutline-fill-gradientfill-shadetype:linear;mso-style-textoutline-fill-gradientfill-shade-linearshade-angle: 5400000;mso-style-textoutline-fill-gradientfill-shade-linearshade-fscaled:no; mso-style-textoutline-fill-gradientfill-stoplist:" 25000="" \#0a4080="" 4="" 100000="" shade="25000" satm="190000\,80000" \#7da6ea="" tint="75000" mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth:1.242pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:="" flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join:round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:="" 0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash:solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:="" center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound:simple;mso-effects-shadow-color:="" black;mso-effects-shadow-alpha:40.0%;mso-effects-shadow-dpiradius:3.25pt;="" mso-effects-shadow-dpidistance:1.0pt;mso-effects-shadow-angledirection:12000000;="" mso-effects-shadow-align:topleft;mso-effects-shadow-pctsx:100.0%;mso-effects-shadow-pctsy:="" 100.0%;mso-effects-shadow-anglekx:0;mso-effects-shadow-angleky:0"="">Hantverksdagar på hembygdsgården Perslund i

Hantverksdagar på hembygdsgården Perslund i Åstorp.

Vi var ett gäng MHF-are ifrån Klippan och ungdomar ifrån Ängelholm, som demonstrerade vårt Uppvaknande, gjorde alkotester med våra alkrometrar, varav en del gav utslag. Krocksläden var populär, likaså fylleglasögonen, som gav många en tankeställare. Ölbrochyrerna hade en strykande åtgång, liksom våra MHF-kassar, som var fulladdade med övriga broschyrer och våra tidningar.

Åstorps hembygdsförening, som i år firar 65 år, höll i arrangemanget. Hantverkare fanns på plats med sina egenhändigt skapade alster. På området ställdes traktorer och jordbruksmaskiner av äldre modell ut, och för den intresserade, blev det stenkrossning, tröskning, vedkapning och klyvning, samt timmersågning med mobilt sågverk. Pjoddens vänner hade bedömning av fåglar i ett eget tält, barnen kunde roa sig med ponnyridning ockarusellturer. För den hungrige serverades allt från våfflor till grillad korv och stekt sill.                                                 

Det var två givande dagar 25-26 maj med mycket bra med besökare ca 1500-2000 på bägge dagarna

Lx

      Ved sågning 


Ved klyvning


Arne du skojar med mig


Nu smäller det tur att man har bälte på sig

                                                       
                                                              

 

TA PAUS PÅ MÖLLETOFTA


Personalen på Mölletofta rastplats

 

Klippans MHF-avdelning har traditionsenligt haft sitt tält uppställt på Mölletofta Rastplats som ligger i anslutning till E4 mellan Östra Ljungby och Örkelljunga.  Det var den 26 – 27 juli, ett veckoslut med många aktiviteter i NV-Skåne och därmed många trafikanter. Trodde vi i vår enfald. Visst hade vi att göra med de son stannade hos oss, men vi hade kapacitet att ta hand om betydligt fler. Förutom det traditionella kaffet och kakorna hade vi i år med oss utställningen ”Uppvaknandet” i sin nya snygga skepnad och den rönte betydligt större intresse från besökarna än det material vi gav dem och det frågeformulär vi försökte få dem att fylla i. Störst intresse för oss hade faktiskt de redan frälsta MHF:are som besökte oss men deras kunskap om aktiviteten var minimal. Vid utvärderingen diskuterades byte av rastplats till nästa år eller helt lägga ned verksamheten då det är förknippat med mycket arbete och ger så litet gensvar.

jeO

 Bjarne Lexander Infomerar  om MHFs verksamheter

Och lite mys med hundarna hör till
                                                          

 

Glada minnen på Klippan-årsmöte.

På årsmötet med MHF och MHF Ungdom i Klippan avhandlades inte bara sedvanliga stadgeenliga ärendena utan det gavs tid till glada berättelser från tider som har varit. Rune Olsson, en av dagens 60-åringar, berättade bland annat om några bilar och traktorer som han varit ägare till och det rör sig om flera hundra. Hans första bil var en Goliat, som under efterkrigstiden tog honom ut på många äventyr både i Sverige och utlandet, för att sedan berätta om andra bilar under årens lopp som både gett bekymmer och glädjeämnen fram till dagens trygga åkande i en ny Opel. Elsa Gustafsson från Höganäs, som under årsmötet erhöll nål för 50-årigt medlemskap, berättade att det var Bilorientering som fört henne in i MHF 1963 och vi hade många gemensamma minnen att berätta om från skärmletningen runt om i Skåne.

MHF Ungdoms distriktsordförande Roger Nilsson, Tyringe var inbjuden att leda årsmötet, ett uppdrag han skötte till allas belåtenhet med omval på de flesta posterna. Således blev Aksel Kops Eriksen omvald som ordförande och han blev också nominerad som ombud till förbundsårsmötet. Under årsmötet honorerades, utöver tidigare nämnda Rune Olsson och Elsa Gustafsson, Arne Thomasson och Ingrid Jansson för 60-årigt medlemskap. Den sistnämnda kunde inte närvara varför överlämnandet av nålen till henne uppdrogs åt Einar Nilsson, tidigare ordförande i Bjärebygden.

Gott kaffe och nybakade bullar och tårta förgyllde ytterligare ett trevligt årsmöte.

jeO

 

 

Personerna på bilden är från vänster:

Roger Nilsson, Einar Nilsson, Elsa Gustafsson, Rune Olsson, Arne Thomasson

och Aksel Kops Eriksen

 

Foto: AKE