MHF UNGDOM ~ SKÅNE
MHF ungdom - Skåne


 Startsida
 Ängelholm
 Klippans MHF / MHF Ungdom
 cykelmästaren
Gästbok

   MHF-ungdom.se »
   www.klippan-rc.se »
   skane.mhf.se »

MHF   Besökare just nu: 2
   Besökare: 138595
   Unika besök: 114440

 


 

 

Återigen får vi höra och läsa saker som "färre åker fast för rattfylleri" och "ovanligt få rattfyllerister i svenska fängelser". Min reflektion är att detta inte är någon nyhet alls, skriver Göran Sydhage, vd i Motorförarnas helnykterhetsförbund.
 Rattfylleri är ett spaningsbrott. Spanar man inte finns det inte förrän olyckan är framme. Polisens nykterhetskontroller har minskat från 2,7 miljoner år 2011 till 964 000 prov år 2016. Färre kontroller innebär med automatik att antalet rattfyllerister som åker fast också blir färre.

Upphör hastighetskontroller i trafiken skulle man nästa år kunna konstatera att fortkörningarna upphört. Upphör spaningarna efter skattesmitare skulle man efter något år kunna konstatera att nu är det bättre med skattemoralen i landet, färre fälls för skattebrott. Minskar polisen spaningen efter narkotikalangare skulle någon glatt kunna utropa efter en tid: narkotikalangningen har minskat. Hurra

Ingen skulle väl komma på tanken att göra den typen av analyser men då det gäller rattfylleri återkommer sådana påståenden med jämna mellanrum. Ju färre alkoholkontroller polisen gör ju oftare kommer dessa påståenden att rattfylleriet/rattonykterheten minskar. Det korrekta vore att säga: eftersom antalet nykterhetskontroller minskat kraftigt har det också fått till följd att antalet rattfyllerister som åker fast har minskat.

Det har absolut ingenting att göra med att rattfylleriet minskat. Fortfarande är det så att 12 000 fyllekörningar genomförs varje dag i Sverige. Spaningen efter dessa och de allmänna nykterhetskontrollerna i trafiken måste öka kraftigt. Det gäller inte bara bilister. Det rör i lika stor omfattning personer som kör tunga fordon, som flyger oss, som kör de tåg och bussar vi åker med.  Varför pratar vi i MHF om detta så ofta? Vi arbetar dagligen efter en tydlig vision och det är att ingen ska dö av rattfylleri. Varken du eller jag vill möta en rattfyllerist då vi är ute på vägarna.

Detta borde genomföras:

• ökade nykterhetskontroller efter de svenska vägarna

• eftersom vi vet att rattfylleriet är mer frekvent i trafiken som kommer in i svenska hamnar måste nykterhetskontrollerna av den trafiken öka kraftigt och omgående

• automatiserade nykterhetskontroller införs på alla svenska flygplatser som all kabinpersonal ska passera

• ökad forskning för att får fram snabbare och effektivare instrument för narkotikakontroll av trafikanter

• riksdagen måste ge polisen tillåtelse att, utan särskild misstanke, få göra drogkontroller av trafikanter

Så tycker vi i MHF.

Göran Sydhage   

vd i Motorförarnas helnykterhetsförbund

 

 

Tegelbruksskolans Fordon och transport

                                                                                                              

                                                                Säker väg till jobb


Rektor Ann-Sofie Widén
Trafikskolechef Ronny Olesen
Är eldsjälarna på Tegelbruk

Då Klippans Tegelbruk, som låg precis i kanten av Klippans samhälle, efter många års verksamhet, beslöt sig för att upphöra med verksamheten startades det här upp en skola som Klippanborna i dag kan vara mycket stolta över.

Här bedrivs i dag praktiska utbildningar i El- och Energi, Bygg- och Anläggning och Fordon och Transport med engagerade elever och entusiastiska lärare med rektorn Ann-Sofie Widén i spetsen. MHF och MHF Ungdom i Klippan har haft förmånen att under ett antal år få visa upp vår verksamhet vid de öppna aktiviteter som skolan har ordnat och därmed skapat ett ömsesidigt förtroende för varandra. Detta har i dagarna resulterat i att man gemensamt med A-Tec Grafiska försett en av de containrar man transporterar vid sina övningskörningar i provinsen med stora MHF och MHF Ungdom loggor på sidorna tillsammans med skolans logga. Förhoppningsvis kommer detta att sprida vårt budskap ”Ingen skall dö av rattfylleri” och även stärka MHF-rörelsen.

    

 


Johan Jönsson Arbetslagsledare

  
                                                       lysnande och tänkande elever

                                                                      

  

Den del av verksamheten som vi har haft störst kontakt med är naturligtvis Fordon- och transport där Ronny Seerup Olesen är den skicklige och respekterade Trafikskolechefen för verksamheten. Men för att kunna bedriva en skola som utbildar till ett bestämt mål här i livet behövs det också intresserade lärare som t.ex. Johan Jönsson som är arbetslagsledare och inte minst hans intresse för eleverna. Vi har under åren mött elever som varit ute på sitt första praktikantjobb för att se hur det fungerar på ett åkeri till att de några år senare, med körkort för tung trafik i fickan, har en fast anställning. Men det är inte konstigt att åkerierna är på jakt efter skolans elever då man vet att det är en gedigen, bestämd och hård utbildning man får där och att det är intresserade elever som passar för uppgiften. Alla elever drogtestas regelbundet då utbildningen är jobb/yrkesinriktad och skall vara drogfri. Av ovanstående skulle man kanske tro att det bara är tunga fordon som gäller på  skolan men så är inte fallet för här utbildar man i allt från personbil till det tyngsta och där emellan C1 som är ett körkort upp till 7,5 ton, där ambulanser och ett flertal husbilar ligger.

Skolan är under ständig utveckling och nya verksamheter tillkommer. Just nu planerar man för att anlägga en Barntrafikskola på en yta som redan är inhägnad. Vid anläggandet tänker man utnyttja skolans möjligheter på byggsidan och finns det behov av el så har man det också. Ronny Olesen är övertygad om att det finns behov av en sådan tidig trafikutbildning och kan man lära barnen undvika en skada i trafiken så är detta lön för mödan.

Text: jeO

Bild: AKE

                                                                   MHF Ungdoms
                                                  Distriktsstyrelsen

                                                             2017

                                                               
                                                               Ordförande Philip Knutsson
                                                                   
0709-995336
                                                            
coola.fille@hotmail.com   

                                                                              

 

                                      
       
V.Seketreare                                                                      Kassör                                                Sekreterare
         
Roger Nilsson                                                                       Per-Inge Jansson                              Camilla Nilsson
Tele. 0736-751135                                                               Tele. 0702-755279                                    0733-147678
E-mail   roger_hlm@hotmail.com                                         pijansson56@gmail.com E-mail                  camilla_n_82@hotmail.com                                                                                                                                               
                                                                                                                                         
                                                                                                                                            
 

                  
                                                                                                                 
                                                                                                                        

                                                             
                                      
           

                 MHF-Ungdoms distriktsårsmöte 2016

 

Den 18 mars genomförde Skånes distrikt av MHF-Ungdom sitt årsmöte på Storängsgården i Klippan. Efter att ett tjugotal hungriga deltagare gått hårt åt den synnerligen goda smörgåstårtan kunde förhandlingarna starta. Vår mognaste och trognaste ungdomsmedlem Börje Olsson lyckades inte bara leda årsmötet med säker hand, utan han lyckades också rutinerat se till att inget av de numera proppmätta ombuden nickade till. Dagordningen avverkades punkt för punkt utan någon dramatik, mycket beroende på valberedningens välgjorda arbete. Det mesta handlade om omval, och följaktligen fick Andreas Gustafsson förnyat förtroende som ordförande. Även övriga styrelsen förblev densamma, och består av Roger Nilsson, Philip Knutsson, Camilla Nilsson, Gabriel Nilsson och Per-Inge Jansson. Andreas Gustafsson utsågs till kongressombud, och det bestämdes också att årsmötet 2017 skall avhållas i Ängelholm. Inga motioner hade inkommit.

 

Jan-Åke Hansson representerade såväl MHF-regionen som Skånes Nykterhetsförbund, och önskade distriktet lycka till i det fortsatta arbetet. Både han och hemmaklubben avtackades med blommor innan mötet avslutades, liksom Per-Inge Jansson som råkat passera 60-årsgränsen – en respektabel ålder i ungdomssammanhang. Den lyckade kvällen avslutades med fika så att alla var pigga och glada när hemfärden anträddes.

/pi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmöte 2014 I Kristianstad

 

MHF Ungdomsårsmöte med livliga diskussioner

MHF Ungdoms distriktsårsmöte avhölls den 21 mars i Riddare Templet Excelsiors sällskpslokaler med ett 30-tal ombud och andra intresserade närvarande. Traditionsenligt inleddes årsmöteskvällen med att värdavdelningen serverade goda smörgåstårtor, som hade en strykande åtgång. Årsmötet öppnades sedan av distriktsordförande Andreas Gustafsson som uttryckte sin glädje över att så många hörsammat kallelsen. Han välkomnade speciellt gästerna MHF:s regionordförande Jan-Åke Hansson, Staffanstorp och förbundsstyrelseledamoten Sven-Olof Pettersson, Ronneby.    Årsmötet utsåg Sven-Olof Pettersson att leda kvällens förhandlingar där besluten kom att tas i stor enighet men också under livliga diskussioner där mötesordföranden inte alltid agerade på ett neutralt sätt. En fråga som diskuterades länge och livligt var medlemsregistret eller rättare sagt det obefintliga medlemsregistret och bekymren för såväl distrikt som klubbar att få fram sina medlemssiffror. Vid de val till styrelse och funktionärer som företogs blev det i stort sett omval över hela linjen, således omvaldes Andreas Gustafsson till ordförande och hela styrelsen förutom Emma Azemovic som undanbett sig omval och i hennes ställe valdes Philip Knutsson, Ängelholm.  Regionordförande Jan-Åke Hansson framförde regionens hälsning till årsmötet och gladdes åt att få vara med om ett livligt årsmöte med många inlägg och hälsade välkommen till regionens årsmöte. Årsmötet avslutades med kaffe och av Emma hembakt marängtårta, som var mycket god.

jeO

Mötets Ordförande Sven-Olof Pettersson

 

 

Klubban återlämnas till Ordförande Andreas Gustafsson

Ordförande Tackar  Regions Ordförande från Region MHF

 

Vädavdelningen avtackas med Blommor

Ordförande avtackar Emma Azemovic för den tid hon har varit i Styrelsen

 

 

Skånes distrikt av MHF Ungdom

MHF Ungdom är en organisation som arbetar för trafiksäkerhet och trafiknykterhet, men även för att motverka beroendet av droger i samhället. Vi finns i hela Sverige, där vi bl.a. syns genom olika kampanjer vid större evenemang som motortävlingar och festivaler.

Verksamheten i Skåne bedrivs till en del direkt genom distriktsorganisationen, och framför allt gäller detta Cykelmästaren som är en årligen återkommande trafikinformation för femteklassare i många av de skånska skolorna. Tonvikten är lagd på hur man cyklar på ett trafiksäkert sätt, men det finns också ett tävlingsmoment där eleverna får göra ett manöverprov i en hinderbana. Den skickligaste killen resp. tjejen går sen vidare till distriktsfinalen som körs i Klippan i slutet på augusti varje år. De som sen vinner finalen kan åka hem med var sin splitter ny cykel, och kan sen med rätta titulera sig Cykelmästare.

Även klubbarna har en omfattande verksamhet, delvis i samarbete med ”stora” MHF.  I Klippan och Ängelholm körs det miniracing. Klippan kör olika typer av radiostyrda bilar, såväl utomhus som inomhus. Ängelholm nöjer sig med spårstyrda Scalextric bilar, men bedriver samtidigt trafik på sin stora modelljärnväg. Närmare information hittar du på klubbarnas egna flikar.

 

 

 

Ordförande för Distriktets Årsmöte i Ängelholm 2013
Sven-Olof Pettersson av tackas med Blommor och en Lergök
För ett väl genomförd Årsmöte

 


                                                .

 Lars G Nivång fick även Blommor & en Lergök som repsentant för Skånes Nykterhetsförbund

Hans Hansson fick blommor & en Lergök som Repsentant för MHF Region Skåne

Sist men inte minst så skall den avgåend ordförande Roger Nilsson avtackas med blommor
som tack för den tiden som han har varit Ordförande för distriktet
och sedan hälsar vi Andreas Gustafsson välkommen som ny ordförande.

 

 

 

TEMPEL RIDDARE ORDEN BELÖNAR UNGDOM

I samband med att MHF Ungdom höll sitt årsmöte Riddare Templet Molays sällskapslokaler passade man också på att från Templets sida visa vilket vikt man lägger vid ett bra ungdomsarbete i nykterhetens anda.

Till ordförande i Ängelholms MHF Ungdom Albin Fridh överlämnade Templets Undermästare Arne Thomasson det synliga beviset, i form av ett diplom, att Templets bröder skänkt klubben kr.10.000:- att användas i verksamheten.    Han betonade också att det som kvalificerat till belöningen var klubbens trogna och ideella arbete i Tempel Riddare Ordens anda. Albin Fridh framför klubbens tack för gåvan och hoppas att den skall styrka klubbens fortsatta verksamhet.

jeO